Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk.

Parkinson heeft veel gevolgen. Voornamelijk omdat je motoriek is verstoord. Bekende klachten zijn het beven (tremoren), de spierstijfheid waardoor het moeilijk is om bewegingen te beginnen, de bewegingstraagheid en een gebogen houding. Op termijn ontstaan meestal moeilijkheden met lopen en dagelijkse bezigheden, bijvoorbeeld omdraaien in bed. Ook kun je last krijgen van depressies, geheugenstoornissen of concentratieproblemen. Inmiddels zijn er wel medicijnen om de symptomen te verminderen. De oorzaak van de ziekte is echter nog niet bekend. Als de klachten er eenmaal zijn, gaan ze niet meer weg en nemen meestal geleidelijk toe. Parkinson heeft geen invloed op de levensverwachting, maar wel op de kwaliteit van leven.

Behandeling

Bij de ziekte van Parkinson zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk: medisch (medicijnen, operatie) en paramedisch (psychosomatische fysiotherapie, fysiotherapie of oefentherapie). Afhankelijk van de klachten die je ervaart, bepaalt de arts of je medicijnen krijgt voorgeschreven. Meestal gebeurt dit als problemen ontstaan in het dagelijks leven, op het werk of in de vrije tijd. Om de symptomen van Parkinson te bestrijden, is Levopoda het krachtigste medicijn. Langdurig gebruik ervan kan echter leiden tot nieuwe problemen, zoals abnormale, onvrijwillige bewegingen (dyskinesieën) in bepaalde perioden en geheugenstoornissen. Helaas heeft het medicijn beperkte invloed op de houding- en evenwichtsproblemen. Als er geen andere mogelijkheden zijn, wordt soms gekozen voor een chirurgische ingreep, vooral om het beven en de onvrijwillige bewegingen te verminderen. Uitgangspunt zijn de gezondheidsproblemen en je voorkeuren. Een fysiotherapeutische of psychosomatische behandeling heeft een geheel eigen doel en resultaat en is niet ter vervanging van medicijnen of een operatie.

Psychosomatische fysiotherapie

Nadat een neuroloog bij je de ziekte van Parkinson heeft geconstateerd, kun je een doorverwijzing naar de (psychosomatisch) fysiotherapeut krijgen, bijvoorbeeld van de neuroconsulente, de huisarts, de neuroloog of een andere medisch specialist. Begeleiding en doorverwijzing naar de psychosomatisch fysiotherapeut is zinvol wanneer er problemen zijn met de acceptatie en verwerking van je lichaam dat zo anders reageert dan je gewend bent. Wanneer het moeilijk of lastig is om met de dagelijkse situatie om te gaan en er hierdoor boosheid of stress ontstaat. Wanneer je merkt dat je dagelijkse activiteiten trager gaan en het je frustraties oplevert. Zeker als je problemen ervaart bij gewone dingen in huis, op je werk en bij bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed. Een verminderde conditie kan ook een reden zijn, evenals nek- of schouderklachten. Of mogelijk ben je het afgelopen jaar meerdere malen gevallen en ben je juist geneigd om minder te bewegen.. Actief blijven heeft echter een positieve uitwerking op de klachten en op je stemming.

Je krijgt ondersteuning om weer makkelijker, zekerder en vrijer te gaan bewegen. En zonodig bij het onderhouden of opbouwen van je conditie. Je leert je mogelijkheden kennen en je zelfvertrouwen groeit. Verder wordt er aandacht besteed aan specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. Je krijgt goede voorlichting en coaching, op die manier kun je ook op langere termijn actief blijven. Het doel is immers je zo goed mogelijk voelen en je zelfstandigheid en veiligheid te verbeteren of te behouden. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op je persoonlijke situatie en wensen.

Webdesign: internetbureau Monsterbrands