Bekkenfysiotherapie

Te combineren met inzichten vanuit de haptonomische zwangerschapsbegeleiding en craniosacraal therapie.

Het specialisme bekkenfysiotherapie wordt hierbij gecombineerd met inzichten vanuit de haptonomische zwangerschapsbegeleiding en craniosacraal therapie (meer informatie: www.praktijk-openstroom.nl)

De klachten die voor bekken fysiotherapie in aanmerking komen zijn:

  • ongewild verlies van urine of ontlasting.
  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen of te ontlasten.
  • moeite met ontlasten (bijvoorbeeld obstipatie).
  • verzakking(-sklachten) van blaas, baarmoeder of endeldarm (prolaps).
  • pijnklachten in buik- en bekken(bodem)gebied.
  • klachten volgend op operaties in het bekkenbodemgebied (aan blaas, baarmoeder of endeldarm).
  • seksuele klachten (bijvoorbeeld pijn bij gemeenschap, erectieproblemen).
  • klachten van lage rug en bekken (pijn, bekkeninstabiliteit) bijvoorbeeld rondom zwangerschap en geboorte.

In de uitgebreide intake worden de klachten die er zijn in kaart gebracht. Gekeken wordt wat mogelijke achterliggende oorzaken zijn, waarbij de hele mens meegenomen wordt. Daarna overleggen we samen wat de beste behandeling is en of daarbij gebruik gemaakt wordt van reguliere (bekkenfysiotherapie) en/of complementaire (craniosacrale of haptonomische) behandelvormen.

Webdesign: internetbureau Monsterbrands